Cinkovanje Rezultata: 1

  1. Metal Cinkara
    Inđija
Info

Cinkovanje

Cinkovanje je najzastupljeniji postupak zaštite čelika i metala metalizacijom. Ovako tretirani metal je otporniji na rđanje. Vrši se nanošenjem tankog sloja cinka na površinu metalnih predmeta radi zaštite od korozije.

Toplo cinkovanje

Toplo cinkovanje je postupak u kom se gvožđe potapa u rastopljeni cink. Poenta je da se tako dobije prevlaka koja ga štiti.

Hladno cinkovanje

Hladno cinkovanje se dobija potapanjem komada metala u kade za ispiranje, odmašćivanje i dekapiranje, a potom u kade koje sadrže cinkove soli i cinkove anode koje se procesom elektrolize razgradjuju i nanose na metal. Hladno cinkovanje je posebno dobro kod tankih elemenata jer ne dolazi do deformacije.

©NađiFirmu.com 2024
poslovni imenik Srbije
Krilca, palacinke, Novi Sad